Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 —
A 123456789 10 B
1
2
3
4
5
6
7
10
C
D
De lijn AG verbeelde eenen mètre lang, en AB eenen
mètre breed. "Worden deze lijnen beide in tien deelen ver-
deeld, zoodat ieder deel eenen decimUre aanduidt, en trek-
ken wij door al de deelpunten lijnen evenwijdig met AG en
AB, dan ontstaan daardoor tien reijen, ieder van tien vier-
kante vakjes, dus honderd vierkante vakjes: een vierkante
mètre heeft dus 100 vierkante decimetres.
Verbeelden wij ons nu verder, dat de figuur ook eenen
m£tre hoog zij, en die hoogte in tien deelen verdeeld wor-
de; dan ontstaan daardoor tien lagen, ieder van 100 dob-
belsteenen of euhieke decimetres, en dus in het geheel 1000;
een euhieke mètre is dus 1000 euhieke decimetres.
§ 120. Z. M. de Koning heeft het hoven verklaarde
stelsel ook in ons land doen invoeren; doch voor het ge-
mak der ingezetenen zijn, in plaats van de Grieksche en
Latijnsche namen, Nederduitsche genomen; terwijl, om ver-
schillende redenen, nog eenige andere kleine veranderingen
in hetzelve gebragt zijn. Wij zullen nu dit ons stelsel ten
slotte behandelen.
Lengtemaat. De mètre heet bij ons el.
10 ellen is eene roede.
' 100 roeden is eene mijl.
1 el is 10 palmen.
1 palm is 10 duimen.
1 duim is 10 strepen.