Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 58 — ^
Zij gevraagd tot een decimaal gebroken te herleiden.
Wij merken op: 1° dat wij het deeltal of den teller met
10, 100, enz. kunnen vermenigvuldigen, mits het quotient
door 10, 100 enz. deelende, zonder dat daardoor de waar-
de der uitdrukking verandert (§ 52 eig.); 2° dat wij door 10
deelen, zoodra wij de comma zetten en er één cijfer achter
staat; door 100, als er twee cijfers achter staan enz. Yer-
menigvuldigen wij uu ons deeltal 5 met 10, dan wordt de
deeling:
16/50/0,3125 Wij plaatsen, namelijk, de 3 van
48 het quotient achter de comma, en
20 hebben dit alzoo door 10 gedeeld.
16 Door achter de rest 2, weder eene
"Jq ' nul te plaatsen, vermenigvuldigen wij
32 het deeltal nogmaals met 10, en het
was reeds met 10' vermenigvuldigd,
gQ dus nu met 100; maar doordien de
__ 1 van het quotient op de tweede
plaats achter de comma komt, is ook
het quotient door 100 gedeeld.
Door achter de volgende rest 4, weder eene nul te plaat-
sen, vermenigvuldigen wij het deeltal nogmaals met 10,
dus in het geheel met 1000; maar doordien de 2 in het
quotient op de derde plaats komt, is dat ook door 1000
gedeeld, enz.
Men moet hierbij omzigtig zijn, als de deeling niet gaat,
eene nul in het quotient te plaatsen, daar anders de gebro-
kens niet meer aan elkander gehjk zijn. Bij voorbeeld
128/1000/0,0078125
896
1040
1024
160
128
320
256
640
640
128 op 1, gaat niet, of O maal, dus O voor de geheelen;