Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 57 — ^
deeler kan weglaten, mits men in het deeltal dezelve zooveel
cijfers achterwaarts verplaatse, als er cijfers in het decimale
gebroken van den deeler waren; waardoor de deeling tot het
voorgaande geval wordt gebragt.
/v/wwwwv*
V pa g- e II.
1. Waarin verschilt een decimaal gebroJcen van een ge-
woon gebroken?
2. Waarin verschillen zij in schrijfwijze? Op welk begin-
sel steunt die schrijfwijze? Toon dat eens aan.
3. Waarom wordt een decimaal gebroken met eenen term
der schaal van het tientallige stelsel vermenigvuldigd, als men
de comma naar de regterhand verplaatst, — en waarom gedeeld,
als men die naar de linkerhand verplaatst?
4. Waarom verandert de waarde van een decimaal ge-
broken niet als men er nullen achterzet?
5. Waarom wordt een getal, dat drie cijfers achter de
comma heeft, 1000 maal grooter, als men die comma weglaat?
6. Hoe telt men decimale gebrokens op en hoe trekt
men ze af?
7. Hoe vermenigvuldigt men decimale gebrokens met
elkander? Bewijs den regel.
8. Hoe deelt men dezelve op elkander?
9. Waarom verandert de waarde eener decimale uitdruk-
king niet, als men de comma's in deeler en deeltal weglaat?
10. Waarom maakt men bij de deeling het aantal deci-
malen te voren gelijk?
11. Is dat altijd noodig?
12. Als er geene cijfers meer in het deeltal zijn, en men
wil het quotient nog verder voortzetten, hoe doet men dan ?
13. Indien men een geheel getal, gevolgd van eene de-
cimale breuk, door een geheel getal deelt, waar zal men
dan in het quotient de comma plaatsen?
HOOFDSTUK XIX.
Herleiding der gewone gebrokens tot decimale, en om-
gekeerd. Repeterende gebrokens.
§ 108. Wij zullen beginnen met de herleiding van ge-
wone gebrokens tot decimale.