Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 55 —
tot in het oneindige kunnen voortgezet worden, en niets
anders beteekenen dan O tienduizendsten, O honderdduizend-
sten, O millioensten enz. Men kan dus zooveel nullen ach-
ter eene decimale breuk plaatsen als men wil, zonder daar-
door derzelver waarde te veranderen.
§100. üe waarde van eene decimale breuk verandert
ondertusschen wel degelijk door het verplaatsen van het de-
cimaalpunt of comma. Hebben wij, bijv. het getal 2,3456,
en stellen wij de comma twee plaatsen achterwaarts, aldus:
234,56; dan zijn de 2, die eenheden waren, honderdtallen
geworden; de 3, die tienden waren, zijn tientallen geworden;
de 4, die honderdsten waren, eenheden; de 5, die duizend-
sten waren, tienden; de 6, die tienduizendsten waren, hon-
derdsten; ieder cijfer is dus honderdmaal grooter geworden,
en dus ook het gansche getal. Hieruit volgt:
«.) dat men eene decimale breuk met eenen term der schaal
van. het tientallige stelsel vermenigvuldigt, door het decimaal-
teeken even zooveel plaatsen van de linker- naar de regterhand
te verzetten., als er nullen in dien term zijn. Bevat die term
meer nullen, dan er cijfers achter de comma staan, zoo schrijft
men vooraf eenige nullen achter de cijfers der breuk, die de
waarde niet veranderen. Bij voorbeeld 1000 X 2,3 =
1000 X 2,3000 enz. = 2300,0 enz. = 2300.
è.) dat men eene decimale breuk, door eenen term der
schaal van het tientallige stelsel deelt, door de comma even
zooveel cijfers naar de linkerhand te verplaatsen, als er nul-
len in dien term zijn. En mögt die term meer nullen be-
vatten. dan er cijfers vóór de comma staan, dan plaatst men
slechts eerst eenige nullen vóór het geheele getal. Bij voor-
beeld 2,3 1 1000 =: 00002,3 : 1000 = 0,0023.
c.) dat als men de comma weglaat, dit hetzeKde is alsof
men de decimale breuk vermenigvuldigde met eenen term
der schaaldie even zooveel nullen heeft, als er cijfers en
nullen achter de comma in die breuk zijn, want 2345 =
2,345. X 1000.