Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
— 54 —
15. En van eene zamengestelde verhoudingsdivisie, waarbij
bet laagste minderdeel van den deeler uit een zamengesteld
getal besta.
aaaa/wwwwn
HOOFDSTUK XVII.
Tiendeelige gebrókens.
§ 104. Wij weten, dat, in elk getal, ieder cijfer tien-
maal kleiner is, dan zijn onmiddelijk nevenstaande aan de
linkerhand: zoo zijn de tientallen tienmaal kleiner dan, of
tiendedeelen van, de honderdtallen, — de eenheden tienmaal
kleiner, of tiendedeelen van, de tientallen. Nu belet ons
niets om op deze wijs regts van de eenheden te vervolgen,
mits wij slechts de deelen van de geheelen afzonderen; zoo
zullen dan op de eerste plaats, regts van de eenheden, de
tiendedeelen komen te staan; op de tweede plaats, of naast
de tiendedeelen, de honderdste deelen; op de derde plaats
de duizendste deelen enz. Achter de eenheden krijgen wij
dus gebrokens, die altijd tot noemer hebben eenen term der
schaal van het tientallige stelsel, en daarom tiendeelige of
decimale breuken genoemd worden.
Het teeken, dat men gebruikt om de deelen te scheiden
van de geheelen, is eene comma; 865,3075 wil dus zeg-
gen 8 honderdtallen, 6 tientallen, 5 eenheden, drie tiende-
deelen, O honderdsten, 7 duizendsten en 5 tienduizendsten,
of in eens uitgesproken: achthonderd vijfenzestig en driedui-
zend vijfenzeventig tienduizendsten.
Indien er geene geheelen zijn, zet men daarvoor eene nul
in de plaats: wil men dus schrijven zeven duizendsten, dan
geschiedt dat aldus: 0,007.
§ 105. Het plaatsen van nullen achter de comma en vóór
de cijfers der decimale breuk, is dus juist het omgekeerde als
bij de geheele getallen: bij de decimale gebrokens zijn de nullen
beteekenend vóór de cijfers, en van geene beteekenis ach-
ter de cijfers; in de uitdrukking 0,007 toonen de twee
nullen, voor de 7, aan, dat die 7, noch tienden, noch
honderdsten zijn, maar duizendsten. Daarentegen, in 0,007000
doen de drie achterste nullen niets toe noch af; zij zouden