Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Ö1 —
14. Hoe vermenigvuldigt ine'n een gemengd getal met een
gebroken? KeJit gij de beide manieren? Welke vindt gij verkieslijk?
15. Welke zijn de twee manieren om twee zamengestelde
getallen met elkander te vermenigvuldigen? Wanneer ge-
bruikt men liefst de eene, wanneer de andere ?
16. Als een der twee getallen, tot een ongebruikelijk
gebroken herleid, eenen term der schaal van het tientalhg
stelsel tot teller kreeg, aan welke manier zoudt gij dan de
voorkeur geven ?
17. Hoe vermenigvuldigt men een benoemd getal, het-
welk mot deszelfs minderdeelen is gegeven, met een zamen-
gesteld getal?
18. Hoe zoudt gij twee zamengestelde gebrokens met
elkander vermenigvuldigen ?
vwvwvwwv
HOOFDSTUK XVI.
Be deelmg der gebrokens.
§ 102. Indien wij eenig gebroken door eeil ander gebro-
ken moeten deelen, en wij deelen alleen door den teller,
dan behoeven wij slechts den noemer des deeltals daarmede
te vermenigvuldigen (§ 88. d.); maar dan hebben wij een
quotiënt, dat zooveelmaal te klein genomen is, als de noemer
eenheden bevat (§ 88. e.)-, wij ktinnen dit herstellen door
den teller des deeltals met dien noemer te vermenigvuldigen.
Zij bijv. gevraagd, ^ te deelen door -,'t- Indien wij hier
^ door 7 deelen. Hemen wij den deeler 11 maal te groot,
en krijgen doch dewijl de deeler 11 maal te groot is
genomen, moeten wij, om dat te herstellen, het deeltal ook
11 maal te groot nemen; waardoor wij hebben of
5X11
-, of I X V • Uit al hetwelk deze korte regel volgt:
9 X 7
a) Om twee gebrokens op elkander te deelen, keere men
den deeler om, en vermenigvuldige men. Zoo is f : | ='
^ Xi = M = U-i; I : = t X ^ = H-
è.) Om dus een geheel getal door een gebroken te deelen,
vermenigvuldigt men dit getal met den noemer, en deelt
door den teller. Zoo is 8327 : 8327 X V =
151^0 8 0 — 21669^
1*