Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vr a g-e n.
I. Wat is een gebroken? Waarmede heeft hetzelve alle
overeenkomst ?
Hoe heet bij de deeling de teller? hoe de noemer?
hoe het gebroken zélf?
3. Zijn de benamingen van teUer en noemer goed ge-
kozen ? Waarom ?
4. Wat verkrijgt men, als men een gebroken vermenig-
vuldigt met zijnen noemer? En wat, als men dat doel met
een getal, waarvan de noemer een factor is?
5. Welke zijn de twee manieren om een gebroken met
een geheel getal te vermenigvuldigen of te deelen?
6. Hoe kan men een gebroken door andere getaller. uit-
drukken en toch dezeKde waarde doen behouden?
7. Als men bij een gebroken den noemer weglaat, welke
verandering ondergaat dan de waarde? En als men den
teller weglaat ? .. .
8. Noem de hoofdverdeeling en de onderverdeelingen der
gebrokens op, en geef reden van derzelver benamingen.
9. Hoe kan men ieder getal onder de gecaante van een
gebroken schrijven?
10. Maar als ik nu het getal 7 eens onder de gedaante
van een gebroken wilde schrijven, dat 5 tot loemer heeft?
II. Wat is de verkleining der gebrokeis? Waarom
wordt die bewerking aldus genoemd?
12. Wat zijn verkleinbare, onverkleinlare ^ehxokens^
13. Hoe onderzoekt men of een gebrofcn al dan niet
verkleinbaar zij?
14. Wat onderscheid is er tusschen eentn zamengestel-
den deeler, een zamengesteld getal, en eei zamengesteld
gebroken ?
15. Hoe herleidt men een zamengesteB getal tot een
ongebruikelijk gebroken, en omgekeerd?
16. Hoe herleidt men een zamengestefl gebroken tot
een eenvoudig ?
17. Beproef eens of gij ook een eenviudig gebroken,
bijv., tot een zamengesteld zoudt kunna herleiden.
18. Breng ^ onder den noemer 11, \ onder den noe-
mer 7, ^ onder den noemer 9.
5