Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 31 — ^
Nu zijn al de eerste termen tot en met 11/, door 11 deel
baar; is dus b c e g — b — d — ƒ insgelijks door 11
deelbaar, dan zal de geteele vorm zulks zijn. Nu stelt
a-\-c-\-e-\-g ie som der cijfers op de onevene rangen
voor; terwijl — b — d — / vil zeggen, dat de cijfers op
de evene rangen daarvan moeten afgetrokken worden: is
dus dit verschil O, of door 11 deelbaar, dan is het geheele
getal door 11 deelbaar.
§ 75. Een getal is door 6 deelbaar, als het tegelijk door
2 en door 3 deelbaar is, en dus de kenmerken der deelbaar-
heid door 2 en 3 in zich vereenigt; dat is, als het een
even getal is, waarvan de som der cijfers door 3 deelbaar is.
§ 76. In het algemeen is een getal deelbaar door het
product der ondeelbare getallen, waarvan het kenmerk der
deelbaarheid in hetzelve gevonden wordt. Zoo is een getal
deelbaar door 3 X 5 of 15, wanneer de laatste cijfer 5
of O, en de som der cijfers door 3 deelbaar is. Zoo is
210 deelbaar door 2 X 3 X 5 of 30; 4290 door 2x3
X 5 X 11 of 330 enz.
WWWWWV./V
V r a e n.
1. Wat is een deelbaar getal? Wat, een ondeelbaar?
2. Welk onderscheid is er tusschen eerste, oorsproiike-
UjJce en ondeelbare getallen?
3. Wat laten de onevene getallen, door 2 gedeeld, in
de deeling over?
4. Zoudt gij wel in staat zijn eene bepaling te geven
van evene en onevene getallen?
5. Kunt gij ook, voor ieder afeonderlijk, eenen alge-
meenen vorm vinden?
6. Hoe zoudt gij onderzoeken of 9187243 een deelbaar
of een ondeelbaar getal is?
7. Uit hoeveel cijfers bestaat b in de formule lOOQ a-\-6.''
en uit hoeveel a?
8. Uit hoeveel cijfers bestaan a en è in 100000 a -{- b?
9. Kunnen in deformule 100000«-f 10000i5-|-1000c
+ 100 d IQ e -f/, de letters a, b, c, d,eiinf alle waar-
den voorstellen?