Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 20 — ^
d. Schrijf achter de rest het volgende cijfer van het
deeltal; beproef op nieuw, en zet het gevonden cijfer als
tweede cijfer van het quotient enz. en ga zoo voort, tot
dat de laatste rest nul of kleiner dan de deeler zij.
e. Yerzuim niet voor ieder cijfer van het deeltal, dat gij bij
de komende resten voegt, het hoeveelmaal in het quotient te
plaatsen, en als het niet gaat, er eene nul in te zetten.
§ 51. Het boven verklaarde voorbeeld komt dan, vol-
gens dezen regel, aldus te staan:
375 I 3128250 | 8342
3000
1282
1125
1575
1500
TÏÖ
750
Ö
§ 52. De Hoofdeigenschap der deeling, dat de deeler
'/mal'het quotient gelijk is aan het deeltal, hebben wij
reeds {§ 44) leeren kennen. Deze eigenschap geeft de ge-
schiktste wijze aan de hand om te onderzoeken, of men
zonder fout gewerkt heeft. Eene
2® Eigenschap, en wel eene zeer gewigtige, is, dat als
men deeler en deeltal met hetzelfde getal vermenigvuldigt,
het quotient onveranderd blijft. Deze eigenschap volgt uit
de voorgaande; want ook hier zal deeler maal quotient ge-
lijk aan het deeltal blijven. Eene
3® Eigenschap is, dat als men het deeltal eenige malen te
groot neemt, en men het komende quotient even zooveel
malen kleiner neemt, men het ware quotient zal bekomen.
Indien vrij, namelijk, het deeltal eenige malen te groot
nemen, zal het quotient natuurlijk even zooveel malen ver-
grooten; nemen wij dit dan wederom even zooveel malen
kleiner, dan moeten wij het oorspronkelijke quotient weder
verkrijgen.