Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 96 — ^
4. Hoe lost men een vraagstuk op, waarin niet de r
den van allen tot één deel, maar de onderlinge redens twe
aan twee gegeven zijn?
5. Hoe geschiedt de doordeeling, als drie aannemers i
zamen een werk hebben afgemaakt, hetwelk ieder, allee
werkende, in korteren of längeren tijd dan de andere zoud
gedaan hebben?
VWW ✓I.ri/v^y ^v
HOOFDSTUK IX.
Over de aaneengeschakelde evenredigheden,
§ 36. Wij hebben nu opvolgend behandeld:
de geioone evenredigheden;
2° de zamengestelde;
3° de omgekeerde; ons blijven nog over
4® de aaneengeschakelde,
§ 37. Eene aaneengeschakelde evenredigheid is zulk eene
die uit meer dan twee gelijke redens bestaat. Derzelve
voorname eigenschap is, dat de som van al de voorgaand:
termen staat tot de som van al de volgende, als één vooi
gaande tot zijnen volgenden. Dat is, als
a : h = c : d = e : f = g : h i ' k enz, dan zaï
a c e g enz, \ b d -\-f h enz, ~ a',h = c\dené
Bewijs, Uit de evenredigheid
a : h =• c \ d volgt a c : h d = a\h (7® Eigensch
maar a: b = e i /dus ook a-\-bd = e \f ^n dus wede
a-\-b e',b d-\-f=e\f; maare:/=^;^, dus oo
weder a-\~c-{-e:h^d-\-f = g:hj waaruit weder volgt:
a -j- c ^e'\-g:b-\-d'['f^h = g:h=:=.a:b enz.
wwwwww
V p a g- e n.
1. "Wat is eene aaneengeschakelde evenredigheid?
2. Welke is derzelver hoofdeigenschap? en hoe bewij
gij die?
3. Hoeveel soorten van evenredigheden zijn er ? noem dit
aa /vwa/wwn^