Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
I
— 90 — ^
hetzelfde werk in denzelfden tijd, als een ander getal arbei-
ders van de ploeg B; indien op die wijze 6 arbeiders van
de ploeg A, zooveel doen als 7 van de ploeg B, dan doet
ieder arbeider van de ploeg A, het zesde gedeelt-e van het
werk, als een arbeider van de ploeg B het zevende gedeelte
daet, en hunne krachten staan dus tot elkander als j-.

V p a g: e II.
1. Kan eenige grootheid evenredig afhankelijk zijn van
meer dan ééne grootheid?
2. Wat zijn zamengesteld evenredig afluinkelijke groothe-
den? Hoe beredeneert men deze?
3. Wat is eene zamengestelde evenredigheid?
4. Noem de zamengestelde evenredigheden van § 22 op,
en beredeneer die ieder afzonderlijk.
5. Beredeneer de oplossing van eenig voorbeeld.
6. Kan een der factoren in de zamengestelde evenredig-
heden ook weder uit factoreji bestaan ? en is het aantal de-
zer laatste factoren wel eens ongelijk?
7. In welke evenredigheid heeft dit geval plaats?
8. Is in eene zamengestelde evenredigheid eene der re-
dens altijd eenvoudig, of kunnen ook beide zamengesteld zijn ?
HOOFDSTUK VH.
Over de omgekeerde redens in de zamengestelde even-
redigheden, en de omgekeerde evenredigheden.
§ 25. Indien wij de evenredigheid
winst: winsf = kapitaal X tijd: kapitaaV X tijd', door
kapitaal: kapitaaV = kapitaal : kapitaal', deelen, krij-
gen wij, de tweede reden vooraan plaatsende,
Winst: Winsf
tijd: tijd! =----, welke evenredigheid
Kap : Kap'
aldus gelezen wordt: de tijden zijn in de regte reden van
de winsten, en in de omgekeerde van de kapitalen.
Nemen wij verder de evenredigheid