Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 88 — ^
graven van 234 ellen lang, 2 el en 1 palm breed en 1 el
3 palm en 5 duim diep; hoeveel dagen zullen dan die 39
andere arbeiders werhen, evenveel uren op den dag, over eene
sloot, die 507 el lang, 2 el breed en 1 el diep is?
Wij hebben hier:
werk : werk' =arb.XtijdXkr:arb'Xtij'i'Xkr."
'234x21x135:507 X 20 xl00=32x48x 6:39 X «X 7
Wij zijn begonnen met de overeenkomstige factoren van
iederen term gehjknamig te maken; dus in plaats van 2
ellen breedte, hebben wij geschreven 20 palmen, en in
plaats van 1 el diepte, 100 duim in den tweeden term.
Hierna houden wij in het oog, dat volgens § 14 de onbe-
kende gelijk moet zijn aan het product van al de binnen-
sten gedeeld door het product van al de buitensten: dus is
U 4 16
^ÖJ X 20X100X32X^0X0 204800
---
X 21XJ3PX30X 7 3969
18 27
i .. ' ..
zijnde hier de oplossing op dezelfde wijze gedaan, als bij de
vermenigvuldiging en de deeling der gebrokens geleerd is.
Wij zullen insgelijks een voorbeeld opgeven, waarin gebro-
kens voorkomen, waarbij men eenen nog gemakkelijkeren
weg kan volgen, dan door de toepassing van de 3« eigen-
schap, en wel volgens het beginsel, dat men den teller eenige
malen te groot kan nemen, mits den noemer met hetzelfde
getal vermenigvuldigende, en omgekeerd.
Een brood van 14 \ pond kost, als de rogge voor f 111,^ö ge-
kocht is, 16 ï stuivers; hoeveel stuivers kost dan een brood
van 254 pond, als men de rogge tegen/114 het last inkoopt?
Wij hebben hier de evenredigheid:
prijs brood : prijs brood' = prijs rogge X gewigt : prijs rogge/ X gew/
16^ : X = 171,95 X Ui : 114 X 254
2 17 1
mxm X m x 100 x ^
« =---------= 20.
i$m X $1 X t X ^
m 111
$
1

mi