Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( P3 ^
fen. Men vraagt, welk retour hem het best zal
convenieren, als
koers van Madrid
ip Londen ?fterl.
— Parijs 78 fous tourn,
— Hamburg p3 ^ §vl.
banco.
— Lisfabon 2348 rees,
— Venetië 359 maraved.
— Livorno 125 pefos.
of de koers van Amtlerd.
op Madrid 96 è ? banco,
— Londen 36 fl 5 «;vl. b,
— Partjs 55 ^ banco.
— Hamburg 34 St. banco,
— Lisfabon 47 5 ? i^fjnrtf,
— Venetië 91 5 ? banco.
— Livorno 4 banco is ?
1» Twee kooplieden koopen fuiker; A voor/'37i:5:.;
tegen denzelfden prijs bekomt D twee maal zoo
veel, min 125 voor ƒ708:2:8; vrage, naar
het getal der ponden, die B gekocht heeft?
j.«. Iemand koopt twee foorten papier; van B 6 ba-
len en 4 riemen meer dan van A; betaalt van
iedere baal van A ƒ 27:10: , en van B ƒ3I'5:•i
dat is in alles ƒ 1281: :■; vrage, hoe veel de par-
tij van fi alleen bedragen heeft? {fiene baal is
10 riemen^.
5«, A heeft voor rekening van B in banco laten af-
fchrijven eene zekere fom , en daarvoor ontvan-
gen ƒ 2087:10:- courant; zoo nu die 10 ftuiv.
doen 9f5y ftuiv. banco, vraagt men, hoe veel
guldens A in banco heeft afgefchreven, en tegen
hoe veel pCt. de agio is gerekend geweest?
6'. Iemand heeft een kapitaal, waarvoor hij een
huis koopt, dat hem jaarlijks zoo veel kan op-
brengen aan zuiver geld, als e van de koopfom
bedraagt; dit kapitaal kan hy ook op interest
ftel-
L