Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9» )
12«. Bereken hetzelfde «ens, als er looo turven
lagen?
13*. Hoe veel heele flagen flaat de klok van i tot
12 ure?
14« B heeft eenen fchuldbrief van f looooo: ten
laste van A, waarin uitdrukkelijk bedongen en
bepaald is, dat B alle vierendeelsjaars ƒ4000:-:.
kapitaal , benevens den interest ä 4 pCt. jaars,
en dus liet geheele kapitaal in 6 ^ of 25/4 jaar af-
betalen zal; men vraagt, hoe veel interest B in
den tijd voor en na in alles te ontvangen heeft?
Nu nog eenige
VOORSTELLEN tot BESLUIT.
Waarvan fomraige eenig meer nadenken zullen
vorderen, echter hiermede en met het te voren
geleerde zeer wel door u zullen gemaakt worden.
1« Iemand moet betalen eene zekere fom gelds met
'gouden rijders, ä f 14:-: ; dukaten, i f
drieguldens, guldens en dubbeltjes. Zoo hij nu ,
van elks even veel ftukken flellende, de fom,
die het grootfte getal beneden ƒ 22957:-: is, kan
voldoen, dan is de vraag, hoe veel hij van elks
gefteld heeft en nog daarenboven zou moeten be-
talen, om de ƒ 22967: :- te voldoen?
fl* Een koopman te Amfterdam heeft onder zich,
voor rekening van zijnen vriend te Madrid,
ƒ6000:-:- banco, en heeft order bekomen, om
retour te doen over eene van de volgende plaat-
fen.