Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
7* Indien men ecliter verkoos, om bovengemeld
'dak (voorli. 6.) van boven plat te maken, dat
is, om er den bovenften top af te nemen, tot
zoo ver, dat er zich reeds 14 pannen in de bo»
venlie rij bevonden, hoe veel pannen zoude men
alsdan op het geheele dak noodig hebben?
1
18®, Een vader heeft 8 kinderen; dezen wil hij elk
zoo veel guldens vereeren, als zij jaren oud zijn;
de jongde is 6 jaren oud, en de overige zijn
gedurig 2 jaren ouder. Zeg mij nu eens hoe veel
geld de vader in alles noodig heeft ?
9« Een jongeling wordt van zijnen vader ter fchole
gezonden, met belofte, dat, zoo hij wel oppast,
hij de eerfte week van hem zal helsben éénen
ftuiver, de tweede week twee ftuivers enz., elke
week eenen ftuiver meer; indien hij nu een ge-
heel jaar zich we! gedraagt, en al het geld, dat
hij ontvangt, bewaart, zoudt gy dan wel kunnen
berekenen, hoe veel hy op het einde des jaar»
bij elkander had ?
10®. Bereken eens hoe veel de graver, (voorft.
§ 2.) in alles ontvangen zal, als hj) het werk
verrigt heeft?
ji®. Honderd turven worden in eene regte lijn ge-
legd , zoodanig, dat tusfchen eiken turf eene
roede afftands is; eene roede van den eerften turf
ftaat eene mand, waarbij een man ftaat, dien gelast
wordt, deze turven één voor één op terapen, en
in de mand te brengen; bereken nu eens, hoe
veel roeden deze man gaan moet, en hoe lang hij
zal werk hebben, gerekend 1600 roeden op een
•uur?
12«. Be-