Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
^ 4« Een vader heeft lo kinderen, welker jaren in
eene arithmetifche reeks, waarvan 2 de gemeene
rede is, opklimmen; hec jongfte is 4 jaren, hoe
oud is nu wel het 6\ 8® en 10« kind?
Een ander heefc 5 zonen, welke gedurig 3 ja-
ren verfchillen; de oudlte is 18 jaren, hoe oud
zijn dan wei de derde en de jongde?
B* Een graver neemt aan, eenen put te graven,
welke 12 voeten diep moet zijn; voor den eerftea
voet zal hij hebben 2 ftuivers, voor den tweedeu
3 ftuivers, en zoo voorts voor eiken voet, dien
hij dieper komt, éénen ftuiver meer, wac zal h^
dan wel voor den 8«." en 10«° voet krijgen?
§ 3.
ï« Van eene arithmetifche reeks is het i® lid 5,
het laatfte lid 89 en het getal der termen ï5jmea
vraagc de gemeene rede en ook de fom ?
fi« Nog eens van eene reeks, die met 3 begint,
'mee 55 eindigt, en uit 14 termen beftaat?
Men vraagc de fora van al de onevene getallen
'beneden 100?
4®, Nu eens vgn de evene getallen beneden 101?
5®, Nu eens van al de natuurlijke getallen van i
'tot 100?
is®, Hoe vele dakpannen zonden er vereischt worden
'op een volmaakt vier- en gelijkzijdig dak, dat in
eene punt opliep, zoodat er boven aan de punt,
op iedere zijde, maar eene pan lag; daar onder
iwee pannen naast malkander, dan drie op eené
rij, voorts vier enz., totdat men in debenedcnfte
x'è 40 pannen naast malkander telde?
7® Ia-