Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 88 )
8*. Iemand moet betalen op den 24(len Maart/i8oo:
met op den 28ften Juni) ƒ 1400:-: , met 5;
op den 23ften Julij ƒ2000::-, met en op
den 2den December f 7000:-:-, met 3 a pCt. in-
terest in liet jaar. Zoo hij nu deze posten in
éénen termijn, en met eenerlei interest ten bon.
derd in het jaar, wilde betalen , wanneer, en tegen
loe veel interest moet de betaling gefchieden?
P» En zoo hij betalen moest: op den Sften Maart
ƒ löoo:-:-, met 3^; op den 23(len !Vlei/'i2oo!-:-,
met 4I; op den a^Hen juli) / 2200:-:-, met 5I;
op den i8den October ƒ2600:-:-, met 65, en op
den 22llen November ƒ8000: :-, met 4I pCt.
interest in het jaar, en deze posten in éénen ter-
mijn, en met eenerlei interest ten honderd in het
jaar wilde betalen; wanneer, en tegen hoe veel
interest moet de betaling gefchieden?
10®. Nu nog eens, zoo hij op den 26(len Februarij
ƒ 2000::- , met 3^; op den i8den April ƒ 1400:-:-,
met 45; op den i8den Julij ƒ 1600:-:-, met 4I;
op den 4den September ƒ 1800:-;-, met 5,:; op
den 3o(len October ƒ 2400;-:-, met 4^; en op
den i6den December ƒ 9000: :-, met 5| pCt. in-
terest in het jaar betalen moest, en deze posten
in éénen termijn, ^en met eetierlei interest ten
honderd in het jaar wilde beralen , wanneer, en
tegen hoe veel interest moet de betaling gefchie-
den?
Sommige gevallen van dezen regel hebt gij reeds
te voren geleerd, dus is nu alles, wat tot de
koopmansrekening gebragt wordt, onderwezen; wij
willen nu ter plaatsvulling,hierbij nog eenige voor-
ftellen voegen over de
ARITH-