Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 87 ),
met den interest è 3 pCr. 'sjaars; over 9 maan'
den f 2000: met den interest h 4 pCt. *s jaars,
en over 12 maanden ƒ 2200:-:-, mec den interest
d 5pCt. 'sjaars; dit wil hij in ééns betaleni zeg
nu eens wanneer dit gefchieden'moet?
3« Indien eens een ander over 31 maand f 2400:
'met den interest ^ 5 pCt. 'sjaars; over 5 maan-
den ƒ 2500: met 5 pCt. interest, en over 8
maanden ƒ2500;-:-, roet 4 pCt, interest; wanneer
kan hij die, zonder fchade voor debiteur en ere*
diteur^ in ééns betalen?
4» En zoo hij nn eens f 1800:-:- over 6 maanden,
d 5 pCt. 's jaars, ƒ 2250: : over 8 maanden, i
4 pCc. 'sjaars, en ƒ 2000:over 12 maanden,
i 42 pCt. 'sjaars, betalen moest?
5« De heer a moet betalen op den I5den Mei
ƒ 1200:-:-, met 5 pCt.; op den i5den Augustus
ƒ2000:-:-, met 6pCt. interest in het jaar; gaarne
wilde hij dit in ééns betalen; op welken dag zal
het moeten gefchieden?
6«. Iemand wil ƒ1600:-:-, die hij, met 4 pCt, in-
terest 'sjaars, op den iften Junij betalen moet,
en ƒ1600:-: , die hij, met 6 pCt. interest, op
den iften November betalen moet, in ééns beta-
len, wanneer zal dit gefchieden?
7e Iemand moet over 6 maanden ƒ 2400: ï-, met
den interest h 5 pCt , en over 111 maand
ƒ1600;-:- k 4 pCc. betalen; hij wil deze met ge-
lijken interest in ééns betalen; wanneer, fin tegen
hoe veel interest 'sjaars zal dit gefchieden?
F 4