Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8<î )
dit in ééns over lo maanden ; vrage, hoe veel de
cijd van het eerfte geweest is ?
10« Een ander moet over 6 maanden ƒ 2400:-:-,
over 5 maanden /"2000:-:- en over nog eenen an-
deren tijd ƒ i(5oo;-: betalen; hij betaalt dit ih
ééns over 7 maanden; hoe veel tijd heefc nu wel
de laacfte term gehad?
ii®, Een koopman heefc van eenen anderen eenfg
geld geleend, hetwelk hij in 4termijnen moec be-
talen, namelijk: ƒ 5co; over 4 maanden,
ƒ 400:-:- over 8 maanden, ƒ 500: :- over 8 maan.
den en ƒ 1200::- op eenen tijd, dien hü verge-
ten heeft; hij weec echter, dac, zoo hij die in
ééns betalen wilde, zuiks over maand moesc
gefchieden; zoudt gij hem nu kunnen zeggen,
hoe veel de tijd is, dien hij vergeten heeft?
IS" Een ander moet van een zeker kapitaal ^ over
3 maanden, ^ over 6 maanden, i over p maan^
den en de rest over eenïgen lijd betalen, dien hij
vergeten heeft; hij weet echter, dat zulks over
^ maanden in eens moesc gefchieden; zeg nu
eens, welke de tijd is, die hem is ontgaan ?
§
j® Iemand moet betalen over 15 maanden ƒ2000:*:-,
met den interest à 4 pCt. in het jaar, en over 8
maanden ƒ 4000:-:-, à 5 pCt. in het jaar. Indien
hij dît nu eens wil betalen, wanneer zal dit moe«
len gefchieden?
Een ander moec over 4 maandea ƒ 1600:-;-»
mee