Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 84 ),
18* Hamhurg heeft 4 65 pCt. op Amflerdam gere»
miiteerd, en ä 26 ß lubs banco op Lions getrok-
ken; ondertusfchen heeft deze i 54 <3 banco op
Amfierdam getrokken ; zoo nu Hamburg i pCt.
onkosten heeft, hoe veel wint of verliest hij dan
ten honderd, als de agio is 4 pCt.?
13®. Londen heeft ä ƒ 11:4:. banco op Amfterdam
geremitteerd, en è 35 gvl. banco op Hamburg ge-
trokken; ondertusfchen heeft Hamburg zich ä
33 Ihriv. banco in Amfierdam gerevaleerd. Indien
Londen nu i pCt. onkosten gehad heeft, hoe veel
;wint of verliest hij ten honderd, als de is 5 pCt.?
14®. Een koopman te Amfterdam heeft, a 54I S
aan eenen te Parijs geremitteerd, en i
884 § banco op Livorno getrokken; Livorno
daarentegen heefc zich op Parijs ä 98 fous tourm
mis weder gerevaleerd. Indien nu /imfterdam in
alles ^ pCt. onkosten heefc moeten doen, vraagt
men, hoe veel hg ten honderd gewonnen of ver-
loren heeft ?
En hiermede zullen wij de Wisfelrekening beüui-
ten, en overgaan tot de
TIJDREKENING van BETALING.
Waarin wij u verzoeken, de volgende voorftellen
te maken:
§ I.
1», Iemand is fchuldig te betalen ƒ 8oo:-:- over 6,
- en ƒ1200: :- over 11 maanden; dan, daar hij liefst
deze beide posten in ééns wil betalen, vraagt hij,
wanneer zulks gefchiedeji moet?
3« Zoo