Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'C 2 )
giilden; bij weet, dat hij met honderd gtildeil
in één jaar 5 gulden kan winnen; nu vraagt hij
hoe veel geld hij moet uitzetten, om dit in ééne
maand te genieten?
2®, En Zoo hij dit eens in ééne week begeerde?
3« Nu nog eens, zoo hij het opéénen^/**^begeerde?
4= Dezen Heer, wordt van eenen zijner vrienden ver-
'zocht, hem. ƒ1200:-:- te leenen voot 9
maanden, met belofte, hem naderhand, blJ gele-
genheid, ook te zullen helpen; dit doet hij. In
het vervolg geld noodig hebbende, verzocht hij
zijnen vriend, om ƒ1800:-: - en vraagt u, hoe
lang hij dit mag houden, opdat de vriendfchap
gelijk zij?
'gs Deze tijd om zijnde, vcrzoékt hij het geld nog
'6 maanden te mogen houden, ract belofte van ge-
lij ken dienst zoo nu zijn vriend naderhand ƒ600:.:.
van hem leent, hoe lang kan hij die houden?
6« En zoo zijn vriend hem ƒ 900:-:- ontleende?
Indien nu deze heer eenen rok wil laten maketJ,
en daartoe 3 elien | laken noodig heeft; hoe
veel voering j die i el bfeed is, moet hij daartoe
hebben?
8«. En hoe breed zou de voering wei zijn, indien
3| ellen genoegzaam waren?
9«. En zoo hij tot een kleed eens ellen f laken
noodig had; hoe veel vofrirg, die | ellen breed
' is, moet hij hiertoe hebben?
10®. Deze heer heeft drie kinderen; hij wit elk V8«
hen een tiieitw pak laten maken; zoo de kleerma-
A a kef