Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 82 ),
1* Een koopman te Amfterdam beeft eenen brief
'op Hamburg gekocht è 33 Huiv. banco, en weder
verhandeld è 33i ftuiv. banco, hoe veel wint hij
dan ten honderd ?
2« Maar zoo hij denzelven nu eens a 32I ftuiv.
banco verkocht had , wat zou hy dan ten honderd
verliezen?
3» Zoo hij nu eens eenen brief op Parijs S 54^ ^
banco gekocht, en denzelven ft 55 ^ banco weder
verhandeld had, wac zou hij dan ten honderd
winnen ?
4® Doch zoo hij denzelven nu flechts ft 54I 9
'banco verhandelde, wac zou hij dan ten honderd
verliezeh ?
5«, Amfierdam heefc, ft 34 ftuiv. hanco, aan Ham.
'burg geremitteerd, hetgeen Hamburg hem ft
pCt. in courant terugzendt; zoo nu de agio 4pCt.
en de onkosten pCt. voor Amfterdam zijn,
hoe veel pCt. wordt er dan aau dezen wisfel ge-
wonnen?
<5*. Een koopman te Hamburg heeft, k Q lubt
banco op Parijs getrokken; Parijs daarentegen
heeil het geheele beloop, , ft 81 pCt. wederom
op Hamburg ingetrokken. Als nu Hamhurg
I pCt. voor betaalde onkosten moet rekenen,
vraagt men, hoe hoog de winst of hec verlies
aan dezen wisfel ten honderd te ftaan komt?
7* Amfierdam heeft op Londen ft 35 B 6 §vl. banco
Stremitteerd, hetgeen hij i 36 fivl. banco weder
, in-