Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 8i )
9« Een koopman te Amflerdam remitteert aan
Londen, è 34 ß 6 banco, met order, om
het beloop aan Lions te remitteren, hetgene
Londen doet, ä 31 §(lerl. Zoo Amfterdam dit
nu è 54 § banco intrekt, en § pCt, .onkosten
heeft gehad, hoe veel is er aan den koers op
■ Londen door Amflerdam gewonnen of verlo.
ren f
lo» Londen remitteert aan Lions, ä 31^ ?fterl., mee
order, om het beloop weder aan Hamburg te
zenden, hetgene I.ions effectueert ä 28 ß lubs
banco. Zoo Londen zich zich nu ä 35 ßvl. banco
op Hamburg revaleert, en f pCt. onkosten heefr,
vraagt men hoe veel Londen aan den koers op
Lions wint?
11«. Amfterdam remitteert aan Hamburg, ä 33 fluiv.
banco, met order, om het beloop aan Parijs te
remitteren, hetgene Hamburg doet è 26 ß lubs
banco. Zoo nu Amfterdam wederom k 54 (?
banco op Parijs intrekt, en ^ pCt, onkosten
heeft, wat zal hij dan op den koers op Hamburg
winnen?
12« Maar zoo hij nu Hamburg geordonneerd
om op Londen te remitteren, en deze dit gedaan
had ä 36 ßvl. banco, en Amflerdam wederom ä
35 ß 10 ^vl. banco had ingetrokken, wat zou
dan uw antwoord zijn, zoo hU dezelfde onkos.
ten had ?
s 3.
Waarin wij zullen berekenen, hoe veel er ten hon»
derd gewonnen of verloren wordt.
III. Stukje. F i* Een