Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
c -<> )
talen, wat zal er dan aan dezen wisfel gewonnen
of verloren worden?
§
Waarin wij berekenen zullen, hoe veel aan den
koers gewonnen of verloren wordt. ,
1° Amßerdam koopt eenen brief op Londen, ä
35 ß 10 banco, welke in Parijs weder
verkocht wordt è 31 ?rterL, en de waarde k 54?
banco op Amflerdam weder wordt afgegeven.
Indien nu de onkosten te Parijs J pCt. bedragen,
hoe veel is dan op den koers tusfchen Amfterdam
en Londen gewonnen of verloren?
2« Maar zoo nu de brief te Parijs eens è 31^
^fterl, verkocht, en de waarde ^ 53ï banco,
aan Amfterdam geremitteerd werd, ^wat zou dan
uw antwoord zijn?
3» Zoo Amfterdam nu dezen brief eens aan Lis-
fabon gezonden had, welke in Lisfabon weder-
om è 5 ß 6 (^derl. verkocht, en de waarde op
Amfterdam è 47I ^ banco afgegeven wordt. Zoo
nu de onkosten te Lisfabon i pCt. door elkan-
der bedragen, hoe veel is dan op den koers tus-
fchen Amfterdam en Londen gewonnen of ver-
loren ?
4«. Een koopman tt Londen heeft eenen brief op
'Parijs gekocht, ä 31 ?fterl., en zendt dezen
aan zijnen vriend te Amfterdam, welke den-
zelyen ä 55 ^ banco verhandelt, en hec be-
loop, na aftrek van § pCt, onkosten, ä 36 ßvl.
banco aan Londen remitteert; hoe veel is ef nu
wel
i