Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7S )
brieven heefc moeten betalen, wat zal er
dan aan den wisfel gewonnen of verloren wor-
den?
10®. Amfterdam Itoopt , eenen brief op Spanje van
1700 ducados, ä 94 è ^ banco, en zendt dezen
a:in zijnen correspondent te Lions, welke denzel-
ven d 15,60 francs per doblon verhandelt; deze
trekt hiervan ^ pCt. provifie, i p-r mille cour-
tagie, voor briefporten 3,20 francs en remitteert
de netto fora ä 54^ 9 banco-, wanneer nu Am-
fterdam i per mille courtagie en ƒ 5:10:- brief-
porten heefc moeten betalen, wac zou er dan
aan dezen wisfel gewonnen of verloren wor»
den?
Ji®. Maar 'zoo hij nn dezen brief eens naar Londen
zendt, die denzelven wederom verhandele ä
39 ä §fterl. Londen trekc van de oncvangene
fom voor provifie J pCc., voor dubbele cour-
tagie 2 per mille, voor briefporcen 288 ^(lerl.
en remitteert de nftto fom wederom, è ƒ" 10:12:-'
courant, zzn Amfterdam terug. Zoo nu Amjler-
dam i per mille courtagie, en voor briefpor-
ten f 4:7:8 heefc moeten betalen, wat zal er
dan wel aan dezen wisfel gewonnen of verloren
worden ?
J2®. Zoo hij nn echter dezen brief eens op Ham-
burg gezonden had, en deze denzelven è 94 ?
banco verhandelde, trekkende deze hiervan 5 pCt.
provifie en i per mille courtagie, en voor brief,
porten 2 mark 12 ß lubs, en remitteert de netto
fom è 34 ftuiv. hanco. Wanneer nu Amfterdam
1 per mille courtagie en ƒ 2:11:. heeft moeten be-
ta<