Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 77 ),
F.en koopman te Amflerdam remitteert ain
Hamburg 1650 daalders, à 33| fluiv. banco, en
betaalt voor courtagie i per mille, en voor
briefporten 8 ftniv. Na eenigen tijd remitteert
Hamburg het beloop wederom per apointe aan
Amfterdam à 6i pCt, courant , rekenende
voor provifie -ij pCt. , voor dubbele courtagie 2
per mille, en voor briefporten 10 15 lubs in cou-
rant, dat 18 pCt. in banco verfchilt. Indien de
agio van het bankgeld te Amfterdam is pCt.,
vraagt men, hoe veel de koopman te Anflerdam
in courant geld aan dezen wisfel zal winnen of
verliezen ?
Amflerdam trekt op Hamburg 1752 daalders, a
33 Iluiv. banco. rekent i pQi, provifie,
i per mille courtagie en 35 U lubs banco voor
briefporten, en trekt dit geheele beloop a 65 pCc.
op Amfterdam. Zoo nu Amfterdam i per wille
courtagie en 25 fluiv. voor briefporten heeft moe-
ten betalen, en de agio te Amfterdam pCt. is,
vraagt men, hoe veel er aan dezen wisfel gewon-
nen of verloren wordt ?
J 8«. Maar zoo Hamburg nu eens & 6 pCt. getrokken
i had, en al het overige als voren bleef, wat zou
I dan uw antwoord zijn?
; p', Amflerdam trekt op Parijs 3600 francs, à 54 ^
ij banco. Parijs rekent § pCr. provifie, i per mille
>1 courtagie, en 75 fous francs voor port van brie-
i ven, en trekt het geheele beloop, à 53 ^ §
banco, wederom .op Atnfierdam. Zoo deze
nu I per mille courtagie en f i;io;. port van
brie-