Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
es:
nu aan klaas wel 6 duiten leeöen, om hem
evenveel dienst te doen?
3«, En voor hoe lang zou hij hem wel een dubbeltje
kunnen leenen?
4*. Jan weet, dat hij over 14 dagen vnn zijnen
grootvader geld zal krijgen: hij vraagt dus aan
PIET, of deze hem voor dien tijd wel 4 Hui-
vers geven wil? Deze doet het, en vraagt, ua
verloop van dien tijd, aan jan 7 duivers ter
leen ; hoe lang mag hij deze houden, opdat dè
vriendfchap gelijk zij ?
5= Gerrit heeft aan will em 12 ftuivers geleend,
'en nu leent hij van willem ƒ 1:1:-, die hij 4
weken houdt, om de vriendfchap gelijk te doeu
zijn; hoe lang heeft willem dan wel de twaalf
ftuivers gehad?
6®, Piet leent aan h e i n ƒi:.: - voor 6 weken, en
'nu houdt hei« van piet 24 ftuivers gedurende
7 weken; is dit regt?
7«. Roeland borgt aan antonie io knikkers
(dié hij van hem gewonnen heeft) voor 8 dagen;
hoe lang moet antonie hem nu wel 4 knikkers
borgen?
8* Zeg mij nog eens hoe lang gij van uwen vriend
12 ftuivers nioogt houden, als gij hem drie wéken
lang 16 ftuivers geleend hebt?
J 2.
Nu zullen wij dezen regel eèns op de handelingen
van'volwasfenen toepasfen.
Een heer heeft een kapitaal van eenige duizend
giil-