Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ^p )
Hamburg a 37 fivl. hanco vindt, vraagt hij u,
wellte weg de voordeeligfte is?
2«. Maar zoo bij nu den koers op Parijs 331 «fterl.,
op AmUerdam a 35 fivl. banco, en op Hamburg
a 37 li'l. banco vund, wat zoudt gij dan ant-
woorden ?
f
3« Een commisponnair te Amfterdam heeft order,
om aan Hamburg a 33^ lluiv. hanco, of aan Lon-
den a 34 IJ 59 banco, of aan Genua a 85 5
banco te remitteren, en wel uitdrukkelijk die
plaats te verkiezen, werwaarts zulks, in verge-
lijking met deze koerfen, op het voordeeligfte
gefchieden kan. Amfterdam vindt den koers naar
Hamburg è 33 ^ ftuiv. banco, naar Londen ii 34 B
6 §vl, banco, en naar Genua è 85 ^ banco, en
begeert te weten, aan welke plaats hij moet re-
mitteren, om de cemmisjie ta meesten voordeele
te volbrengen?
4«. IVIaar zoo hij nu den koers op Hamburg é 33J
ftuiv banco, op Londen i 34 Bvl. banco en op
Genua a 85 § banco vond, op welke plaats zou
hij dan moeten remitterend
5« Zoo een commiiftonnair te Londen order heeft,
om i 31^ ^(lerl. op Parijs, of è 49^fterl.
op Livorno, of i 34 6 9 ^vl. banco op Am.
fterdam te trekken, en die plaats voor anderen
le verkiezen, waarop zulks, in vergelijking mee
deze koerfen, op het voordeeligfte gefchieden
kan. Zoo nu de commisfionnair te Londen den
koers op Parijs k 311 ?fterl., op Livorr.o i 49}
E 3 efteri,,