Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 68 )
, Pariit te trekken, en het beloop van dezen wis.
fel a 395 pCt. aan Leipzig te remitteren. Zoo
'nu Amfterdam gelegenheid vindt, om a
i/anco te trekken, en a 40 pCt. te remitteren,
vraagt men, of deze commisfie, naar zoodanige
•koerfen, tot voordeel, of anders tot fchade vol-
bragt kan worden?
10« Maar zoo Amfterdam gelegenheid vond, om a
554 ^ banco te trekken, en a 39 pCt. te remitte-
ren, zou dan deze commisfie tot voordeel of tot
fchade volbragt kunnen worden ?
11«. Cadix ontvangt order, eene zekere fom op
Londen, a 40 6,fterl., te trekken, en'het beloop,
a 90I ? banco, aan Amfterdam te remitteren;
200 hij nu den koers op Londen a 39I IJfterl.
en dien op Amfterdam è 90 banco vindt,
kan hij dan zijne orders met voordeel volvoe-
ren? , ,
11'. Maar zoo hij eens a 405 §fterl. trekken en 3
. 91 ^ banco remitteren kon, wat zoudt g^j dan
antwoorden ?
§ 8.
1« Londen ontvangt order, om op eene der volgen-
de plaatfen te remitteren, daar zulks met het
, meeste voordeel naar toe gefchieden kan, als:
naar Parijs a 31^ ?fterl., naar Amfierdam a 35 fi
6 banco, of naar Hamburg a 37 Bvl. bar.co\
zoo hij nu den koers op Pariis a 32 'fterl., dien
op Amfterdam i 36 Jjvl. banco, en dien op
Ham-