Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
55.
1« Een commispomiair te Parijs krijgt order, om
eene zekere fom , a 54 § banco ^ aan jlmfterdam
te remUtercn, en het beloop, a 31 ^fler!., op
' Londen te trekken zoo hij nii voorfchrevene
remife doec, doch niec nnders dan tot 30I ^(lerl.
kan trekken, vraagt men, of zulks zonder fchade
van den committent gefchieden kan?
2« Maar zoo hij nu eens niet anders dan tot 31J
^fterl. kan trekken ?
3« Londen ontvangt order, eene zekere fora, a 345
6 ^vl, banco ^ op /Imlierdam te remitteren^ en
het beloop, Ji 36^ 4 ^vl. bavco^ op Hamburg te
trekken; zoo hij ini voorfchrevene r^wz/è doet^
doch niet dan è 35 fl 10 ^vl. hanco kian trekken,
vraagt raen als voren V
4®, Maar zoo hij nu eens niet, dan k 35 ?vl. banca
kon remitteren^ doch wel a 36 fl 4 banc9
trekken, wat zou uw antwoord zyn?
5« En too hij nu eens, è 34 g 6 §vl. banco^ re*
mitterende y niet dan ^ 37 fivi, banco trekken kon?
§ 5.
Amfterdam moet eene zekere fora, h 34 (luiv.
bancOi op Hamburg trekken, en het beloop k
545 ^ banco t aan Lions remitteren; zoo nu Am^
fterdam è 345 Univ. banco trekken en k 54Ï ^
banco remitteren kan, 's de vraag , of hij zonder
, fchade zijne commisfie kan volbrengen?
III. Stukje. E Maar