Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C <^4 )
eene zekere fom op Hamburg te trekken, en
het beloop aan Londen te remitteren, zoodanig,
dat de koers tusfchen deze beide plaatfen op
34 fi 6 {^vl. hanco komt; zoo hij nu den koers
op Hamburg i 26 JJ lubs banco en dien op
Londen d 32 §(lerl. vindt, vraagt men, of hij
hierdoor, zonder fchade, aan de order voldoen
kan?
3«. Maar zoo hij nu den koers op Hamburg een»
d 26^ S luhi banco, en dien op Londen S 315
^fterl. vond, hoe zoudt gij dan antwoorden?
4« Een commisfionnair te Hamburg ontvangt order,
'eene zekere fom op Cadix te trekken, en het
beloop op Amfterdam te remitteren , looA^mg,
dat de koers tusfchen deze beide plaatfen op 931
<Svl. banco komt; indien hij nu den koers tus-
fchen Hamburg en Cadix 89 ?v], banco en dien
tusfchen Hamburg en Amfterdam 34 ftuiv. banco
vindt, vraagt men, of hij zonder fchade aan zijne
order kan voldoen?
5« Maar zoo de koers tusfchen Hamhurg en Cadix
nu eens 90 §vl. banco, en tusfchen Hamhurg en
Amfterdam 33 ftuiv. banco was, wat zoude gij
dan antwoorden?
Iemand te Londen ontvangt order, eene zekere
fom op Parijs te trekken, en aan Amfterdam te
remitteren, zoodanig, dat de koers tusfchen Am-
fierdam en Parijs op 55 ? banco komt; zoo hij
nu den koers van Londen op Parijs 31 §fterl. en
op Amfterdam f ii:4:- courant, met eenen agio
van 5 pCt., vindt, kan hy dan zonder fchade
aan de order voldoen?
§ 5.