Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
REKENBOEK
VOOR DE
S C H O L E M
tN ONS VADERLAND.
^ïe
hier, lieve Leerling! het 3« Stukje van mljit
j Rekenboek; twee Stukjes hebt gij reeds doorge-«
t. werkt, eh hieruit, hoop ik, dat nut getrokken ^
f hetwelk ik met de uitgave van dezelve bedoelde.—
Vang no ook dit derde Stukje tnet nieuwen
moed aah; herinner u van tijd tot tijd het te voren
geleerde, en let fteeds op hetgene u onderwezen
I wordt 1 — Verfcheidene nuttige zaken zullen u ge.
durende deh loop van dit Stukje voorkomen, gelijk
j gij tefftond al zien zült, wanneer wij overgaan
^ tot de
' OMGEKEERDE VERHOUDINGEN,
i welke meer bekend zijn, onder den oneigenlijken
i naam van verkeerden Regel van Drieën, waafitt
ik u verzoek, nadat gij het noodige onde^rigc ont*
vangen hebt, de volgende voorftellen te maken:
S I.
1» Jan leent aan willém 6 knikkers voor twee
dagen; voor boe lang zal wii.lem hem wel lä
köikkefs leenen, opdat de vriehdfchap gelijk zij ?
Gerrit is om 4duiten verlegen, welke klaas
hem voor 12 dagen geeft; voor hoe lang lal hij
lU. Stukje. A uu