Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C Ö3 )
3« Eenen commisHonnair te Amfterdam wordt geof-
'donneerd, eene fom op Parijs te remitteren, en
het beloop op Hamhurg te trekken, zoodanig,
dat de koers tusfchen Parijs en Hamburg op 263 fl
lubs banco komt; indien hij nu è 55ffj % banco
kan remiiteren, tegen hoe veei moec hij dan
trekken, om aan zijne order te voldoen?
4« En zoo hij nu eens è 33^ ftuiv. banco kon
trekken, tegen hoe veel zou hij dan remitteren
moeten?
5» Eenen koopman te Lion wordt geordonneerd,,
eene fom op Londen te remitteren, en hec
beloop op Amfterdam in- te trekken, zooda-
nig, dat de koers tusfchen Amfterdam en Lon-
den op 35 ö 4 5ivl. banco komt; indien hij nu
k 315 ^lierl. kan remitteren, tegen hoe veel
moet hij dan trekken, om aan zijne order te
voldoen?
6« Maar zoo hij nu eens k 55|| ? banco kon trek-
ken, tegen hoe veel zou hij dan remitteren,
moeten?
s 4.
i*. Amfterdam ontvangt order, om eene zekere font
aan Hamburg ce remitteren, cn hec beloop op
Parijs te trekken, zoodanig, dac de koers tus-
fchen Hamhurg en Parijs op 265 8 lubs banco
komc; indien hij nu a 54 ? banco op Parijs kan
trekken, en 4 33 j ftuiv. banco aan Hamburg kan
remitteren, vraagt men, of hij hierdoor aan zijne
order voldoen zal?
2*. Een commisftonnair te Lion ontvangt order, om
eene