Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C öo )
onkosten over Lnfabon « pCt. meer bedragen,
dan over Lion; wat zoudt gij hem dan nu aan.
raden, en hoe veel pCt. zou het voor hera, over
de eene plaats, voordeeliger zijn dan over de an-
dere, om op Madrid te trekken?
ii» Een koopman te Hamburg moet 'm Londen geld
betalen; hij kan over Amfterdam i 34. 4 §vl.
banco en over hion a 32 ^fterl, remitteren; zoo
nu de koers tusfchen Hamburg en Lion 27 g lubs
hanco en tusfchen Hamburg en Amfterdam
ftuiv. is, wat is dan het voordeeligfte yoov Ham-
. burg, en hoe veel verfchilt het teu honderd?
ia®. Een koopman te Londen moet in Amfterdam
geld betalen; hij kan over Parijs 3 55 ^vl. banco
en over Hamburg a 32^ ftuiv. banco trekken;
zoo nu de koers tusfchen Londen en Parijs j.
32 sfterl. en tusfchen Londen en Hamburg 34 g
4 <Svl. banco is, wat is dan het voordeeligfte, en
hoe veel verfchilt het ten honderd ?
Zoo gij nu dit een en ander wel begrepen hebt,
enk gij de voornaamfte gevallen in de Arbitrages
der wisfc'Is kunnen maken, en dan met regt kunnen
overgaan tot de
WISSELCOMMISSIËN.
De leèrling zie, ter nadere inlichting, de hier-
achter, op bladz. 73 geplaatfte: Aanmerkingen over
de ffisfelcommisfiên,
§ r.
1« Eenen commisftonnair te Parijs wordt geordon.
neerd, eene zekere fom k S lubs ban'co op
Hamburg le remitteren ,Cü het beloop è 3i^8fterl,
op