Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
t ^ 55 )
trekken, en deze zich è 54 ^ banco op Pat'ijs
i revaleren; welke gelegenheid is nu voor Parijs
^ de beste?
2« Amfterdam moet in Hamburg geld betalen; hij
kan derwaarts a 33 ftuiv. banco remitteren, of a
■ 54 ^ banco eenen Parijfchen brief koopen , dien
hij k 25 § J? lubs banco aan Hamburg in betaling
kan zenden; welke weg is voor Amfterdam de
voordeeligfte?
3« En zoo hij nu eens a 32 ftuiv. banco kon remit-
'teren, den Parijfchen brief è 54^ ? banco koo-
. pen, en i 261 g lubs banco aan Hamburg kon
zenden, wat zou dan wel voor Amflerdam het
voordeeligfte zijn?
4« Maar zoo hij nu eens è 33 ftuiv. banco kon re^
mittercn, of è pCt. kasfa op zich laten trek-
ken, en de agio d pCt. gerekend werd, wat
zoudt gij dan wel antwoorden?
5«, Een koopman te Amflerdam moet in Londen
geld ontvangen; hij kan trekken è 33 ISvI. banco,
of Parijs ordonneren op Londen 4 32 ?fterl. te,
trekken, en zich in hem a 54 ?vl. hanco revale-
ren, wat zoudt gij dien koopman aanraden?
6% Maar zoo hij nu eens Hamburg kon ordonneren,
op Londen te trekkeq è ƒ 10:10:- courant, en hij
zich 'm ' Hamburg k 33§ ftuiv. banco kon revale-
ren, wat moet hU dan, dunkt u, doen, de agio
a 4 pCt.?
7« Wat zal eenen Amfterdamfchen koopman het
voordeeligfte zijn, als men in Londen betalen moet
Parijfche brieven, i 53 {^vl. banco te koopen, en
D 4 die