Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 54 )
of 3« Kan Archangel eenen Londenfchen brief
' è 51 ^fterl. inkoopen, en dien d. f 10:10:.
courant aan Amjierdam in betaling zenden.
Wat dunkt u nu dat Amfterdam kiezen
moet, en hoe veel verfchilt het hem, als
de agio is 5 pCt.?
24®, Een ander, te Hamburg wonende', heeft bij
eenen te Cadix nog uitllaan 850 pefos, en kan
dezelve
I» a 94 ?vl. banco, opzigt, intrekken.
a» Kan hij zich laten remitteren door Cadix ^
^ 95 9vl. banco per ufo, waarvoor i pCv
gerekend wordr.
of 3' Kan Cadix Amfterdamfche brievftn kocv
pen, om 4 99 5 banco aan Hamburg te
remitteren, die dezelve aan zijnen correS'
pondent te Amfterdam, i 331ftuiv. banco^
in betaling kan zenden. Welke van deze
drie wegen zou Hamburg tot zijn meeste
voordeel moeten kiezen, en hoe veel be-
draagt het ven'chil op de geheele fom,
tusfchen de beste en llechtfte derzelve?
§ a.
waarin wij u zullen laten berekenen, hoe hoog bij
ónderfcheidene gelegenheden de wisfelkoers tusfchen
<wee plaatfen komt.
1«, Varijs is aan Hamburg geld fchuldig; hij kan
derwaarts a Q lubs banco remitteren, of
Hamberg kan 4 33^ ftuiv. banco op Amfterdam
trek-