Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 53 )
21" Een koopman te Amfterdam moet te Hamburg
i750:8j- marken lubs betalen; hij kan
1« Op zich laten trekken, a 34 ftuiv. banco.
. 2= Kan Hamburg op Tarijs trekken Ji 26 B
banco, en deze op Amfterdam iL^^^banco.
of 3«, Kan Amfterdam eenen Londenfchen brief
i 3Ö 3 6 i?vl. banco koopen, die in Ham'
burg weder a 35 Bvl. banco kan verhan-
deld 'worden. Zeg mij nu eens welke van
deze drie wegen gij den koopman te Am-
fterdam zoudt aanraden, en hoe veel ver-
fchilt het? (»;
22« Een ander, te Parijs wonende, is aan iemand
te Londen fchuldig dCfterl. 2540:4 8 ; hij kan
1= Op zich laten trekken k 3o| ^fterl. ,
2®. Londen kan zich Hten remitteren è 31
l§fterl.; maar ontvangt dan 2 maanden la-
ter, waarvoor men i pCt. rekent.
of 3®, Kan hij eenen Amjlerdamfchen brief 354?
banco koopen, en dien Ji 348 6\y\.banco
aan Londen zenden; wat zoudt gij nu den-
ken da: hecbeste is, en hoe veel verfchilt het?
23®. Een koopman te Archangel is aan den patroon
van FREDERiK 1845 roebels fchuldig; deze kan
dezelve
^ 47^ ftfiiv. courant intrekken.
2®. Hamburg ordonneert dit è ^ii^lubs banco,
op Archangel te trekken, en zich h 34 ftuiv.
banco op Hamburg te revaleren,
of 3'.
(*)_ Om de voordellen niet te veel uit te breiden , laien
\»g hier .en in hec volgende vootftel de Icocrfén, op de
oiule wijze, in bankgeld,
D 3