Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 ),
é'. Dezelfde koopman moec te Gall betalen
i2S40 florijnen courant ; hij kan op zich laten trek-
ken à ii8 kreutzers wisfelgeld per rijksd. banco,
of â 53 kreutzers courant per gulden courant
■ remitteren-, wat zal nu voor Amfterdam het voor-
deeligfte zijn, en hoe veel zal het verfchillen ,
zoo iipo florijnen wisfelgeld 1383 florijnen cou-
rant doen, en de agio 5 pCt, is?
7®. En zoo hij nn eens 2400 florijnen courant ont-
vangen moest, en de agio 4 fj pCt. was ?
8«. Amfterdam moet in Parijs 7500 francs betalen,
en kan derwaarts à 544 ? banco remitteren, of
hij kan louis d'or à f 10:10:- het ftuk courant
koopen, welke in Parijs 24 francs waardig zijn;
zoo nu de laatfte weg 5 pCt. onkosten vereischt,
wat zal hem dan het voordeeligfte zijn, de agio
gerekend à 42 pCt.?
9®. Én zoo hij nu à 54 5 banco kon remitteren ^
de louis d'or hem ƒ 11;.:. courant kostte , en da
agio 5 pCt. was?
10* Een koopman te Amfterdam moet in Londen
. 1440 dCfterl. 12 iJ betalen, en kan derwaarts â
34 5 6 ^fterl. remitteren of guinées koopen, à
ƒ I!:-;- courant het ftuk, welke in Londen 2^
{Jfterl. waardig zijn; zoo nu de laatfte weg 3 pCt.
onkosten vereischt, en de agio 4^ pCt. is, wat
moet Amfterdam dan doen, om zich het meest
te bevoordeelen?
11®. En zoo de koers nu eens ƒ11:15:» was, en
hem de guinée f n:il:- kostte?
J2«. Am'