Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 49 )
daar op hier ft 547 § banco en de agio ik 5 pCt.
is, op hoe veel liom: dan de 100 fg alhier te
ftaan?
Zoo gij nu al deze voorfteilen wel gemaatt hebt,
knnc gij overgaan tot het berekenen van de
ARBITRAGES der WISSELS,
(waarin wij u in
§ I-
voorftellen znllen opgeven, om te onderzoeken, hoe
veel het onderfcheid tusfchen twee of meer gele-
genheden , op de geheele te wisfelen fom, beloopt,
1« Een koopman te AmIlerJam moet van eenen
koopman te hamburg marken lubs 4053:16:- heb-
ben; nu kan deze hec hem i 34^ ftuiv. banco
doen Intrekken, of a 3 $ pCt. in courant remit-
teren ; zeg mij hu eens wat voor den koopman
te jimfterdam het voordeeligfte is, als de agio is
h 4§ pCt.?
2". Maar zoo hij nu eens 4 33 j ftuiv. banco kon
intrekken, of zich ü sé pCt. laten remitteren,
wac zou dan het voordeeligfte zijn?
3« En zoo de koers nu eens 4 33 ftuiv, banco
was, en Hamburg k 3 pCt. remitteren kon ?
4« Een koopman te Amfierdam moec te Augiiurg
3600 florijnen betalen ; nu kan hij è 40 pCc. daar-
heen remitteren, of è 10^ pCt. in giro valuta o^
zich doen trekken; wat,'en hoe veel zal hec
hem nu het voordeeligfte zijn, zoo het giro geld
27 pCc. beter is dan courant?
S". En zoo hij eens è 40^ pCt. kon remitteren, of
k loïï pCt. 'm giro kou laten trekken?
III. §ïukje. D 6" De>