Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 47 )
lamen afpCt,, de premie van asfurantie c^pCt.;
voor vracli: en andere onlJOSEcn te Hamburg
reltent men op ieder flg | fi lubs courant. Zoo
iiu de betaling (gelijk dit gewootilijk het geval
isj over Amfterdam gefchiedt, op hoe veel 8
lubs courant komt dan het fg van deze juchten
te Hamburg te ftaan, zoo de koers van Peters-
burg naar Amfterdam is ftuiv. courant, en
van Amfterdam naar Hamburg 5 pCt. in courant,
de banco-valuta te Hamburg 17J pCt. beter is
dan courant, en 38 fg te Hamburg zoo zwaar zijn
als 45 ffi te Petersburg?
5'. Zeg mij nu eens of het voordeeliger zoude ge«
weest zijn, zoo de wisfel direkt was gefchied,
indien de koers was 43 S lubs banco voor i
foeben
Willem is bij eenen verfhandelaar op het kan-
toor; deze laat te Bordeaux indigo koopen,
welke aldaar 8 francs het @ kost, van welke
de 100 flechts ppi |g te Amfterdam maken.
Zoo nu de proviHe en kleine onkosten 5 pCt,,
de asfurantie iJ pCt., en vracht, averij enz.
t ft. courant per fg bedragen, de wisfelkoers 54!
banco en de agio 4 pCt. zijn, op hoe veel
komt dan het fg te^ftaan?
En zoo hec {g nu eens francs kostte, de
provifie en kleine onkosten 3§ pCt. beliepen, de
^g'o 3rl pCt. en de koers 53I <§vl. banco waren,
op hoe veel zou dan het gg te ftaan komen?
8«, Een koopman te Amfterdam zendt a?n eenen
koopman te Dantzig eenige lasten haring, à
15Ó guldens courant per last; de ónderfcheide-
ne onkosten bedragen / 16;-:- per last ,• hij re-
kent