Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
c ♦« )
ell dat uw patroon eens uit Bordeaux wijnen
ontving, welke aldaar à 210 francs liet vat inge-
kocht waren; dat er op elk vat te Bordeaux 16
francs onkosten liepen, en 2 pCt. provifie, aJpCt.
asfurantie en 5 pCt. voor lekkagie werd gere-
kend, zoudt gij dan wel kunnen berekenen, hoe
veel oÇvl. courant het okshoofd aan uwen pa-
troon zoude kosten, als de koers 54 §vl. banco,
de agio st pCt. is, en er te Amfterdam voor
vracht, averijnog/ö:-:-onkosten oploopen?
Indien hij nu eens nit Petersburg juchten liet
komen, kostende i pude, (welke 40 Rusfifcha
ponden is) 375 copeken\ de onkosten te Peters-
burg zijn 48 copeken per pude, de provifie en
courtagie zijn sj pCt,, de premie van asfurantie
2I pCt.; voor vracht en andere onkosten te Am'
Jterdam kan men i Huiver courant op het fg
Anifterdamsch gewlgt rekenen-, zoudt gy nu
vel kunnen berekenen, op hoe veel ftuiv. cou-
rant het fg van deze juchten aan uwen patroon
te ftaan kwam, als de koers van wiffel tusfchen
Petersburg en Amfterdam is 29§ ftuiver courant,
en 1064 tS te Amfterdam 1285 fQ te Petersburg
zijn ?
3« En zoo nn de pude eens 372 copeken kostte, de
'asfurantie 35 pCt. en de koers tusfchen Petersburg
en Amfterdam 28| ftuiv. courant waren , op hoe
veel zou dan het gg van deze juchten te ftaan
komen ?
4» Maar zoo gy nu eens te Hamburg waart,en de-
zelfde juchten ontvingt voor copeken de pude^
zoo de onkosten te Petersburg op elke pude 46
copeken beliepeu, de provifit en courtagie te
za-