Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 40 )
29« Nog eens, indien ik van Iiem eenen brief nit
Lisfahon, groot 1450 crufados, à 465 ? banco ge-
trokken, ontving?
30». Londen zendt aan Parijs eenen wisfelbrief op
Amjierdam, groot ƒ2750:12:8, bij hem ingewis-
feld à ƒ iii9:. banco; indien nu de koers tusfchen
Londen en Parijs is 33 Çfterl., voor hoe veel
francs moet hij dan Londen crediteren ?
31®, Londen remitteert mij 500: :- eCfterl., à 34 B
5 Çvl, banco, en ordonneert nu het beloop per
apointe op Parijs te remittereni zoo de koers van
hier op Parijs is à 555 § banco, hoe veel écus
kan ik, na aftrek van 5 pCt. provifie, i per mille
courtagie en ƒ 2:-:- briefporten, afgeven?
32« Londen ordonneert mij óp Cadix te remitteren
3000 ducados, en het beloop per apointe in hem
. te remitteren ; ZOO de koers van hier op Cadix
is 985- ? banco, en op Londen 34 B 8 9v!. banco,
hoe veel oCfterl. kan ik op Londen trekken, daar-
bijvoegende J provifie, i per mille courtagie op
Cadix, â ter mille courtagie op Londen en/i:i3:-
voor briefporten?
§ 13.
1« Een koopman ontvangt eenen wisfelbrief uit
'Hamburg, gro(^t 2510 daalders, a 33I: Çiwv. banco,
à ufo van i maand getrokken; zoo hij dien nu
12 dagen voor den vervaltijd verhandelt à 3îPCt,
disconto in het jaar, hoe veel zal hij dan daarvoor
ontvangen ?
fl* En zoo de disconto eens à 4 pCt. gerekend
werd?
3'. Ik