Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 27 ),
doen 352 queiis in Bourgogne, 88 queiies in Bour-
gogne doen 100,5 queiies in Champagne, 0,401
van deze doen 45,9 ftoopen (e Antwerpen, 9,18
Hoopen te Antwerpen o,iR6 ahmen le Keulen aan
den Riin, 0.93 okmen doen ïOTÎenels-te Lvbek
en 4 Viertels doen 0,76 ankers te Amfterdam; in-
dien nu de barrique te bordeaux 50 livres kost,
3 li'rres 54 S Hollandsch banco do^n , en de agio
5 pCt. îs, op hoe veel komt hera dan het anker
te Amjterdam te ftaan?
Meerder voorbeelden van dezen aard, zoo als de-
zelve in den koophandel voorkomenzult gij aan-
treffen in de
WISSELREKENING,
wasrin gij u bijzonder bevlijtigen moet, om alles
zno kort mogelijk te berekenen; hebt gij hierom,
omtrent het noodige onderrigt bekomen, weet gij
wat men dror visfel, wiffelbricf, trekker, nemer,
ontvanger, betaler, door koers, ^ccpteren, non-
acceptatie, remitteren, honoreren, enz. verftaat,
gelief dan, tot uwe oefening, de waarde van de
volgende brieven in Holhndfche «uldeus te bere-
kenen.
$ I.
WISSEL tnsfchen Landen en Amßerdam.
Een koopman heeft op ónderfcheidene tijden de
volgende wisfelbrieven ontvangen, tegen de daarbij
gcfchrevene koerfen.