Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
8*. Een koopman te /Imlierdam heeft te Osnabrttg
doen koopen 7352 ellen linnen, tegen co rl)ks-
daalders de 100 ellen; hij weet dat 267 ^injter-\
datnfche ellen 320 Silezifche doen, dat 960 van j
deze 969 ellen te Brunswijk maken, dat 323 van j
deze ellen wederom 278 ellen te frankfort aan de !
Oder zijn, terwijl 834 ellen van deze 919 ellen te ;
Osuahrug uitmaken; indien nu de rijksdaalder op
3Ö ftuiv. Hollandich gerekend wordt, vraagt hij
u, hem eens te zeggen, voor hoe veel hij de
Amfierd/trnfche el moet verkoopen, om op de el
3 ftuiv. te winnen?
9®, In mijn eerde Stukje (*) zeide ik u, dat de ma^
ten ook in ons Vaderland zeer verfchillende wa-
ren; om deze te vereiFenen dient ook deze regel,
b. v.: Een koopman koopt te Groningen 30 lasten
koren; hij wil weten hoe veel die op andere
plaatfen doen ; indien ik u nu zeg, dat 35,78 mud-
den te Groningen zoo veel zijn als 41,2 zakken te
Haarlem, dat" 8,24 zakken te iï<ï(jr/fw 6,474 mud-
den te Harderwijk, dat 32,27 mudden te Harder'
wijk $0,36 zakken te Gouda ^ dat 5,06 zakken te
Gouda 5,24 zakken te Schiedam, dat 3i,44zakken
te Schiedam 29I mudden te Edam, 'dat 5,85 mud-
den te Edam 2,39 mudden te Naarden, dat 4,78r
mudden te Naarden 4,7a moumn te Nijmegen, eni
523,<5 mouvers te Nijmegen 117 fchepels te j!lmjler.\
dam zijn; zoudt gij dan kunnen berekenen, hoe
veel die 30 Groninger lasten op deze onderfchei«
dene plaatten bedragen?
10* Een wijnkooper te Amfierdam koopt te fiar-
deaux 50 barriques wijn; 608 van deze barriques
doen
(*) Zie tien öilen druk , tweede afdceliiig bl. 4 en volgg,
cn herinner u bü dit voorllei de tafel van gild malen en
gcvigien, ifte afdeellng bl, 37.