Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( fs )
3» Als 103 pieken te Smirna 100 Amfierdamfcht
ellen doen, en 4 Amjierdamfcke ellen 3 jarrfs,
en 25 jardi 41 ellen te Frankfort, en 123 ellen
te Frankfort 120 ellen te Leipzig; hoe veel
Leipziger ellen zullen dan wel 100 Smirnafche
pieken doen ?
4° Wat zal wel een yard in Londen kosten, als 3
jards zoo veel zijn als 5 ellen te Luik, 25 ellen
te Luik 24 ellen te Bern, 6 ellen te Bern zoo
veel doen als 5 ellen te Amfterdam^m eene el te
Amflerdam f 6;-:- kost?
5» Een koopman te Konflantimpel heeft 800 rotels
van zekere koopwaren; hij weet dat 29 rotels
38 Pg te Smirna zijn, dat 28^ fg te Smirna 25 ^
le St. Malo is, dat 100 fg te St. Malo 114 tï; te
Rijsfel doen. Indien hij nu voor elke rotel/door-
betaald heeft, vraag: hij hoe hoog hem het tB te
Rijsfel te ftaan komt?
Indien deze koopman met zijne waren naar Am-
fierdam vertrekt, en weet, dat 58 rotels 105!
te yatence zijn, en i58è Eg te Valence 100 ffi te
Amflerdam, op hoe veel zal hem dan wel het
Amfterdamfche ffi te ftaan komen?
Een koopman in Languedoc (waar ligt dit?) heeft
te Rouaan verkocht öoo ellen van zekere ftof;
hij weet dat 6 Rouaanfche ellen 5 Parijfche, dat
4 Parijfche ellen 7 Hollandfche, en 26^ Holland-
fche eilen 9 cannes in Languedoc maken;indien nu
de canne in Languedoc 6 livres kost, wat moet
hij dan wel voor de 600 ellen te Rouaan ont-
vangen, indien bij nog 13 ten honderd wil
« winnen?
B 5 8', Een