Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »4 )
ao flnive« doet, i duiver 8 duiten, en dat liij
voor 4 duiten eene raooije prent kan krijgen;
roudt gij nu hierdoor ook kunnen berekenen,hoe
veel prenten bij koopen kan?
<S». In lóss rustten de Staten,ter onderdeuning van
den koning van Po/en, eene vloot uit naar de
Oostzee, die '(lands Tchatkist zoo veel kostte, dat
men in Hollatid be floot de te betalene renten en
Interesten te verminderen, hetgeen men deed door
in plaats van 5 Hechts 4 ten honderd te betalen;
dit haalde aan Holland jaarlijks 14 tonnen fchats
uit; gij weet, dat eene ton /ioo,ooo:-:- is; zoudt
gij nu wel kunnen berekenen, hoe vele renten en
fchuldbrieven Holland in dien tyd te zijnen laste
had?
De zilvervloot, door den admiraal piet hein,
in 1628 op de Spanjaarden veroverd, beliep
3,192,290 dukaten en 30 duiv., elke dukaat a
ƒ 5:5: ; kunt gij pu wel berelvcnen hoe veel gul-
dens die maken?
§ 2.
1?, Indien so © te Amfierdam 21 fft te Antwerpen
zijn, en 35 fe te Antwerpen 34 fg te Hamburg,
68 ffi te Hamburg 41 gg te IViarfeillei hoe veel
zullen dan wel 200 fg . Amfterdam, Mar-
feille doen?
3« Hoe veel zullen wel 300 Engelfche yards te
Hamburg doen, als 3 jards 4 Awflerdatnjche
èlleh doen, en 5 ellen te Amjlerdam 3 ellen te
Geneve, cn 20 ellen te Geneve 11 ellen te Rome,
en 11 ellén te Rome 40 ellen te Hamburg doen ?
3= Als