Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ,»3 ,)
KETTINGREGEL
genoemd, waarin gij, na: onderrigting gevraagd, en
op dezelve wel gelet te hebben, de volgende voor-
llellen maliën kunt:

I* Indien gij eens twee knikkers voor een griffie
gaaft, en elk griflie u 2 duiten kostte, wat zou
dan een knikker kosten?
2", Een vreemdeling heeft 6 dukaten; deze wil hij
verwisfelen, doch weet flechts dat 4 dukaten 21
gulden, en i gulden 20 ftuiv. is: hoe kan hij
hierdoor berekenen, hoe veel hij ontvangea
moet?
3®. Jan heefc van zijnen grootvader eenen dnkatoji
gekregen; hi) vraagt aan zijnen vader hoeveel
geld die is? Deze zegt: „Een dukaton is loj 6.
,, een 6 is 12 en twee ^ is 1 ftuiver; zoo
„ gij hierdoor nu berekent, hoe veel ftuiv. een
„ dukaton doec, zult gij er nog eenen bij heb-
„ ben." Hoe moet jan te werk gaan?
4?. Gij weet, dat een Zeeuwfche rijksdaalder hier 52,'
en in Zeeland 53 ftuiv. doec; indien nu eens iemand
hier 520 gulden aan Zeeuwfche rijksdaalders ver-
wisfelde, en dezelve naar Zeeland bragt, en ec
daar weder oude B voor inruilde, hoe veel oude 8
zou hij dan krijgen, en hoe veel gulden zouden
die waardig zijn?
5®. PiETER heefc eenen ouden fchelling gekregen,
en wenschte wel eens te weten, hoe veel pren-
ten hij daarvoor krijgen kan-, men zegt hem , dat
10 oude fchellingen 3 gulden maken , een gulden
B 4 30 ftuj.