Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
dén ; G 8 osfen, voor 3 maanden, en D 3 osfen
voor 2 maanden inloopen; nu vraagt hij
veel hij van ellt moet ontvangen?
u-hoe
10« Eens heeft hij 1250 flï koopwaren tegen 11
Univ. kontant het Q} gekocht, en dezelve terftond
weder è 14 ftuiv. verkocht, om over 3 maanden
zijn geld te ontvangen; hoe veel wint hij nu ten
honderd in het jaar?
11', Indien hij nu eens 2850 ffi koffijboonen had in-
gekocht è 18 ftuiv. bet gg kontant, en 4 maan
den daarna die weder k f i: ;• op 4 maander
verkocht, wat zou hij dan wel ten honderd ii
het jaar winnen ?
ia» Wilt gij hem nu wel eens zeggen wat voordee
l'iger is, dat hij zekere waren, ten beloope vai
ƒ 1750::-, over 3 maanden betaalt, of, nu me
ƒ 1700:-:., indien hij 10 pCt. 's jaars kan winnen
13a. Dit goed, hetwelk hem op 10 ftuiv. komt t
ftaan, ftelt hij in ruiling met een' ander' op i
ftuiv., die goed, hetwelk hij voor ƒ3:-;- had in
gekocht, op ƒ 3^ had gefteld, en 4 maanden tij(
gaf; hoe veel tijd moet hij nu wel geven, on
gelijk voordeel te genieten?
J4* Indien hu echter i in geld had willen hebben
wat zou uw antwoord dan zijn?
Dewijl onze koopman nu gerust zal gaan leven
kunnen wij ophouden verder voor hem te rekenen
wij gaan dan nu onderfcheidene Rege/s van Drieë
tegelijk behandelen in éénen regel, om deze aan
eeufchskeUug van Rebels van Drieën ,
KEI