Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
i ( ai )
ï
1 in het jaar; 4 maanden hierna nog ƒ laoo:-:- en
1 6 maanden daarna nog f 900:-:-; hoe veel zal hij
H ten einde van het jaar voor kapitaal en interest
I ontvangen ?
%
■ 4» Iemand, welke hem voor verkochte waren nog
j ƒ 8756:i2!8 fchuldig is, verzoekt dit geld nog 2
j jaren, 4 maanden en ïo dagen op interest te hou-
den, tegen 5 pCt. 's jaars i hoe veel zal dit in
dien tijd beloopeu?
5* Eens koopt deze koopman 7230 flg koopwaren
a 17 ftuiv. 8 penn, het fg, met een rabat van 16
maanden è 8 pCt. 'sjaars; hoe veel moet hij dan
betalen ?
\ Indien hi) nu eens met anderen wil handelen, en
gedurende 12 maanden ƒ 4000:-: uhfchiet, terwijl
eijne vrienden, de eene ƒ 2000:-:- voor 8, en de
andere ƒ5000:-:- voor 6 maanden gegeven hebben ;
hoe veel zal elk dan wel van 1000 gulden winst,
ten einde van het jaar, ontvangen?
» Zeg nu eens hoe veel pCt. elk Jn het jaar ge.
wonnen heeft?
Na eenigen tijd geeft hij aan eenen factoor
ƒ öooo:-:-, om daarmede te handelen; 4 maanden
daarna legt de factoor hier f icoo: bij; zoo nu
den factoor f van de winst voor zijne moeite
vooraf toekomt, vraag ik hoe veel elk, teneinde
van het jaar, van ƒ400:-:- winst^zal krijgen?
, Deze heer heeft aan vier boeren eene weide
verhuurd, voor f 300:-:- in het jaar; A laat er 5
osfen, voor <5 maanden; B 10 osfen voor 4maan.
B 3 den;