Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
( 30 )
> . .
7« Twee kooplieden ruilen waar voor wèarj A
verruilt goed van/"35::- voor ƒ42:-:-, en geeft
10 maanden tijd, om 'ie betalen; B heeft waar
van het die hij in de mangeling flelt
op 7é ^ 5 8 maandea tijd van betaling geeft i
" wie wint hec meest ? en "n()e veel wel ten hoU'
derd 's jaars ?
8«. Twee kooplieden ruilen; A ftelf goed van 29
op 36 Huivers, wil g in geld iebben, en geeft
7 maanden betaaltijd; B heefc goed van ƒ 20:-:-
en wil 5 maanden betaaltijd geven; hoe hoog
moet hij dit dan wel ftellen, opdat de ruiling
gelijk zij?
En hoe hoog zou hij het wel moeten fiellen,
'als hij 10 ten honderd, boven de gelijke ruiling,
wilde winnen ?
§ P-
I* Éefi vooTfiaam koopman geeft aan zijnen zoort,
'die, na lïeeds ijverig geleerd, en de fchool met
eene loffelijke getuigenis verlaten te hebben, nu
zelf zijne zaken wil aanvangen, ƒ 30000.*-:-, om
daarmede te handelen. Na 12 jaren bevindt de
zoon door elkander 's jaars 10 pCt. met zijn geld
gewonnen te hebben; zeg nu eens hoe veel zijn
kapitaal wel vermeerderd is, als hij jaarlijks
ƒ 2000:-.- tot onderhoud van zich en z^ne huis-
houding noodig heeft?
2«, En in hoe veel tijd zal zijn kapitaal de helft
"grooter worden, indien hij dezelfde winst blijft
doen?
3» Deze heer ftelt op interest ƒ 2000:-;- a 5 pCt,
ir